Der er flere grunde til, at du bør vælge en ekstern salgstræner. En ekstern salgstræner er nemlig oftest mere effektiv end en intern salgstræner (eller en salgstræning udført af daglig salgsleder):

Erfaring: En ekstern salgstræner har typisk mere erfaring med at træne salgsteams, da det er deres primære arbejde og specialitet. De kan derfor bringe en højere grad af ekspertise og erfaring til træningen.

Objektivitet: En ekstern salgstræner kan være mere objektiv og upartisk i deres træning og feedback, da de ikke er direkte involveret i salgsteamets daglige arbejde. Dette kan hjælpe med at identificere områder, hvor salgsteamet kan forbedre sig, og give mere konstruktiv feedback.

Nye perspektiver og teknikker: En ekstern salgstræner kan bringe nye perspektiver og teknikker til træningen, som en intern træner måske ikke er i stand til at levere. Dette kan hjælpe med at forbedre salgsteamets præstation ved at introducere nye idéer og metoder.

Specialiseret viden: En ekstern salgstræner kan have specialiseret viden om en bestemt branche eller produkt, som en intern træner måske ikke har. Dette kan give en mere dybdegående og effektiv træning på disse områder.

Skræddersyet træning: En ekstern salgstræner kan tilbyde skræddersyet træning, der er tilpasset specifikke behov i salgsteamet. Dette kan hjælpe med at forbedre træningens relevans og effektivitet.

Fokus på træning: En ekstern træner kan udelukkende fokusere på træningen af salgsteamet, mens interne trænere kan have andre opgaver og ansvar, der kan distrahere dem fra at give fokuseret og kontinuerlig træning.

Samlet set kan en ekstern salgstræner bringe en række fordele til træningen af salgsteamet, herunder ekspertise, objektivitet, nye perspektiver, specialiseret viden og skræddersyet træning, der kan hjælpe med at forbedre salgsteamets præstation og effektivitet.

Jeg kombinerer “on the site” træning og coaching med opfølgning og sparring virtuelt og over telefonen, således vi sikrer forankring – og at rutiner indarbejdes, samt med opfølgningssessioner i teamet med jævne mellemrum, hvor der bygges på med viden og færdigheder.

Kontakt allerede nu, for et oplæg på hvordan vi kan skabe forandring og stærkere resultater med dit team. We take whats best and improve it.

EnglishDanish